Jelen nyilatkozat megtételével hozzájárulását kérjük ahhoz, hogy személyes adatait a portált üzemeltető Egyetemi egységek szolgáltatásaik körében kezeljék. Tájékoztatjuk, hogy adatszolgáltatása önkéntes. Az adatkezelés célja a Felsőoktatási törvényben foglaltaknak megfelelően a Szegedi Tudományegyetemen tanulmányokat folytató hallgatók számára szolgáltatások nyújtása, valamint a végzett hallgatók pályakövetése.

Az Ön által megadott adatok kezelésére a Szegedi Tudományegyetem és az Universitas-Szeged Nonprofit Kft. által üzemeltetett szervezeti egység (SZTE Alma Mater), míg adatfeldolgozásra az SZTE, illetve a vele adatfeldolgozás iránti tevékenység ellátására megbízási jogviszonyban álló személy jogosult.

Az adatkezelés időtartama az SZTE részére jogszabályi, illetve szabályzati háttér alapján kötelezővé tett kötelezettség időtartamához igazodik. Jelen hozzájárulás alapján megadott személyes adatait az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó jogosult megismerni. A Szegedi Tudományegyetemhez Alma Materhez (6722 Szeged, Honvéd tér 6. 33-as iroda, info@sztealmamater.hu) intézett írásbeli nyilatkozatával kérheti személyes adatainak kezeléséről való tájékoztatását, adatainak helyesbítését, valamint annak törlését, tiltakozhat személyes adatainak kezelésével szemben. Jogorvoslati lehetőségeire az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról  szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.