Adatkezelési szabályzat 

Jelen dokumentum az SZTE Alma Mater adatkezelési szabályzatát és az általa üzemeltetett www.sztealmamater.hu és az uniszegedalumni.com weboldal felhasználási feltételeit tartalmazza.
 
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 68. § (6) bekezdése alapján az adatkezelést a NAIH-70324/2013. számon nyilvántartásba vette.

Az adatkezelő neve

Szegedi Tudományegyetem, amely ezt a feladatát  az SZTE Nemzetközi és Közkapcsolati Igazgatóságon, az SZTE Alma Mater irodán keresztül látja el (a továbbiakban SZTE Alma Mater).

Az adatkezelő címe

Levelezési cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

SZTE Alma Mater iroda: 6722, Szeged, Honvéd tér 6., 33-as iroda

Az adatkezelő egyéb elérhetőségei

Telefon: 62/54-6775

Email cím: info@sztealmamater.huiroda@sztealmamater.hu

Weboldal: www.sztealmamater.hu, uniszegedalumni.com

Forduljon hozzánk bizalommal a fenti elérhetőségek valamelyikén, amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatosan kérdése adódna.

Adatvédelem

Headhunter Systems Limited - Graduway (UK)

Graduway adatvédelmi irányelvei

 

Az adatkezelés megnevezése

A Szegedi Tudományegyetemen  az SZTE Nemzetközi és Közkapcsolati Igazgatóságon belül az SZTE Alma Mater  az Universitas-Szeged Nonprofit Kft. támogatásával látja el az alumni/öregdiákokkal kapcsolatos feladatokat, szolgáltatásokat. A www.sztealmamater.hu és az uniszegedalumni.com oldalon a regisztrációkor önkéntesen megadott adatok kezelését az SZTE Alma Mater biztosítja.

 Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adatait a Szegedi Tudományegyetem, mint adatkezelő

rendelkezései szerint kezeli.

Az adatkezelés jogalapja

A vonatkozó 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást a www.sztealmamater.hu vagy az uniszegedalumni.com weboldalon történő REGISZTRÁCIÓ vagy személyes JELENTKEZÉS alkalmával adja meg a csatlakozó személy. (A továbbiakban: tag.)

 

Az adatkezelés célja

 

  1. DPR (diplomás pályakövető rendszer) építése - végzett egyetemisták utánkövetése
  2. hírlevélküldés: álláslehetőségek, egyetemi rendezvények, programok, az egyetemmel kapcsolatos hírekről
  3. nyereményjátékok esetében értesítés a nyereményről
  4. tagkártyarendszer (SZTE Alma Mater-es tagkártya, amely számos kedvezményre jogosítja tulajdonosát)
  5. egyéb szolgáltatások (pl. mentorprogram) - értesítés hírlevélben, kapcsolatfelvétel
  6. önkéntes tevékenységi lehetőségekről értesítés
  7. fundraising eseményekről, lehetőségekről értesítés

A tag által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó azonosítása, valamint visszaigazolás kiküldésének lehetősége. Az adatokat az SZTE Alma Mater felhasználhatja statisztikai célokra.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a tag előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik a törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

A kezelt adatok köre

A tag által kötelezően megadott adatok az egyetemi honlapon történő regisztrációkor: név, kar, szak, végzés éve, e-mail cím, születési dátum, az egyetemmel való kapcsolat formája, munkahely, munkahely típusa, vállalkozás típusa.

A regisztrációt  vagy jelentkezést követően az SZTE Alma Mater által kezelt www.sztealmamater.hu / uniszegedalumni.com oldalhoz kapcsolt adatbázisban a megadott adatok rögzítésre kerülnek. Az adatbázist az SZTE Alma Mater mindenkori munkatársai kezelik, akikre a Szegedi Tudományegyetem adatvédelmi szabályzata vonatkozik.

Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

Az SZTE Alma Mater fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a tagok értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.

A tagok jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

Személyes adataik kezeléséről a tagok tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tagok kérhetik adataik helyesbítését és törlését, ez utóbbi által a tagsági jogviszonyuk megszűntetését. A tájékoztatási és törlési igényt e-mailben az info@sztealmamater.hu vagy az iroda@sztealmamater.hu címre kell eljuttatni. Az adatkezelő az igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül írásban (e-mail) nyújt tájékoztatást, vagy biztosítja az adatok törlését.

Tájékoztatjuk Önt, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A törlési kérelemben ugyanazon adatokat kérjük Öntől beazonosítás érdekében, mint a hozzájárulás megadása során.

 

Jogérvényesítési lehetőségek

11.1. Panaszával a Szegedi Tudományegyetem adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat, az alábbi elérhetőségeken:

Dr. Lajkó Dóra

Cím: Szegedi Tudományegyetem, Rektori Hivatal, Adatvédelmi Iroda

6720 Szeged, Dugonics tér 13., 3. em., 304. szoba

Tel.: +36 (62) 342-376, +36 (62) 544-000/2376

E-mail: dpo@gmf.u-szeged.hu

 

11.2. Panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Tel.: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

11.3. Bírósághoz fordulhat

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés jellegétől függően pert kezdeményezhet, akár a Hatóság ellen is. A perindítás lehetőségéről, módjáról és fórumairól az alábbi honlapon tájékozódhat: https://birosag.hu/birosagi-szervezete